Raad van Bestuur

De raad van bestuur van de imkersbond buigt zich op regelmatige basis over het traject dat afgelegd wordt om de doelstellingen van de vereniging te realiseren. Via bestuursvergaderingen worden de genomen stappen en voorbije activiteiten geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Een langetermijnvisie wordt uitgewerkt in functie van de noden van onze leden.

Op dit ogenblik zijn volgende mensen actief binnen de raad van bestuur:

Statuten

De statuten van onze vereniging zoals neergelegd bij de oprichting van de vzw op 18-09-2012 kan je hier terugvinden:
Statuten Imkersbond Bonheiden

Vrijwilligerswerking / Intern Reglement