Over ons

Door de jaren heen veranderde er heel wat voor de bijen en hun imkers. Allereerst gebruikt de moderne imker in onze streken geen korven meer, bijindevluchtmaar kasten in hout of kunststof. Korven worden soms nog gebruikt om zwermen op te vangen, maar zelden nog als huisvesting voor bijen. De gevlochten korf doet wel terugdenken aan de beginjaren waarin onze vereniging ontstaan is en blijft daarom symbool staan voor vele imkerijen en imkersbonden.

joenbenMaar niet alleen de huisvesting van de honingbij veranderde doorheen de jaren. Vandaag de dag ondervinden bijen heel wat moeilijkheden om hun kolonies in stand te houden. Het veranderende klimaat, de grootschalige vervuiling, de vermindering van de natuurlijke plantengroei en huidige monocultuur in de landbouw maken dat de overlevingskansen van de bijen verre van optimaal zijn. Daarbij komt dat aanwezigheid van de varroamijt de bijenvolken verzwakt en de kans op bijkomende ziektes nog groter wordt. Maar beeld u eens in… Waarom zou een mens nog moeite doen om imker te zijn of te worden met al die mogelijke problemen om ons heen? Het moet toch wel zijn dat het meer dan de moeite waard is, niet waar? Menig imker zegt wel eens: “Eens je door een bieke gestoken bent dan raakt je er niet meer van af!” En dat is dan wel positief bedoelt natuurlijk!

Om al die redenen is het meer dan nodig dat onze imkersbond zijn verantwoordelijkheid neemt en tracht op alle vlakken mensen te sensibiliseren. Er is maar 1 manier om het tij te keren en dat is door op alle vlakken samen te werken. Daarom is de kerntaak van onze vereniging ook het verstrekken van informatie om zo de kennis van onze leden te vergroten en niet-leden kennis te laten maken met de pracht van het imkeren in al zijn facetten. Maar ook het bewust maken van de gevaren en problemen die ons in toekomst te wachten staan, hoort daar bij. Want bijen zijn noodzakelijk voor de bestuiving van vele plantensoorten en dus ook voor de mensen en dieren die daar afhankelijk van zijn. Zowel onze leden als niet-leden kunnen elk op hun eigen manier een bijdrage leveren om de habitat van onze bijen te verbeteren. Niet overtuigd? Kom eens langs en je zal snel verleid worden door het zachte zoemen van de bijen!

 

dodebijen

 

De Imkersbond Bonheiden vzw is lid van de Cultuurraad van de gemeente Bonheiden en aangesloten bij AVIB (Antwerpse Vereniging voor Imkersbelangen) en alzo bij KONVIB (Koninklijke Vlaamse Imkersbond). Het dagelijkse beleid wordt uitgetekend en opgevolgd door de Raad van Bestuur. In onze imkersbond staat de deur altijd open voor zowel imkers als sympathisanten.

structuur vlaanderen