Kerntaken

Informeren en (bij)leren

De kerntaak van onze vereniging bestaat uit het verstrekken van informatie en het organiseren van educatieve aangelegenheden. Hierbij stellen we als doel de kennis omtrent bijen en de imkerij zo breed mogelijk over te brengen naar zowel imkers als niet-imkers. Het aanbieden van onze theoretische en praktische ledenvergaderingen hebben tot doel de kennis van onze imkers en sympathisanten te vergroten zodat zij beter kunnen anticiperen op de veranderende leefwereld en problemen waarmee de bijen de dag van vandaag te maken hebben.

Anderzijds organiseren we ook infosessies en activiteiten voor kinderen en volwassenen die nog niet kennis konden maken met de wondere wereld van de honingbij. Meer informatie hierover kan u terug vinden op deze website bij Zoem-In.

zoemuit

Het aanbieden van informatie gebeurt op verschillende vlakken:

 • Informeren van onze leden via:
  • ledenblad
  • vergaderingen met zowel theoretische als praktische onderwerpen
  • uitstappen
  • imkerscafé
 • Informeren van niet-leden via:
  • jaarmarkten
  • rondleidingen en workshops in onze educatieve bijenstand Zoem-In
  • deelname aan lokale evenementen zoals roefeldag en dag van de vereniging
 • Het organiseren van beginnerscursussen
 • De ontwikkeling van de bijenteelt te promoten in de meest ruime betekenis en het aanprijzen van alle producten van eigen bijen
 • Het begeleiden van de instandhouding van een evenwichtig en bijenvriendelijk leefmilieu

Uitleendienst

In de loop der jaren bouwde onze vereniging een kleine bibliotheek uit van boeken die handelen over de imkerij. Hebt u tijdens de lange winteravonden of de hete zomerdagen niets om handen dan weet u alvast waar u terecht kan voor wat interessante lectuur.

Bijen houden vereist echter niet alleen de nodig kennis. Men moet ook beschikken over het juiste materiaal en de aankoop van al dat materiaal is een mogelijke hinderpaal bij het uitoefenen van onze hobby. Zeker wanneer bepaalde gereedschappen slechts periodiek gebruikt worden. Daarom beschikt de imkersbond over een uitleendienst voor onder meer volgende toestellen:

 • Refractometer
 • Oxcaalzuurverdamper (incl veiligheidsmateriaal)
 • Wassmelter
 • Honingslinger
 • Inox vaten voor ontsmetting

De vereniging beschikt eveneens over een waswafeltoestel. Dit toestel wordt echter niet uitgeleend, daar het om een kostbare en fragiele machine gaat. Het is wel mogelijk om de was van je eigen imkerij te laten waswafelen op de jaarlijkse waswafeldag of na afspraak ook op een ander moment.

Socio-culturele werking

proost

Naast het verstrekken van informatie is ook de socio-culturele werking erg belangrijk binnen de imkersbond van Bonheiden. Hiermee trachten we de vriendschappelijke omgang tussen al onze leden te bevorderen. Dit doen we onder meer door het inrichten van familiale activiteiten zoals winterwandelingen, daguitstappen, ledenfeesten, …
Hierbij zijn een ontspannen sfeer en openheid voor elkaar steeds de kerngedachte van onze activiteiten. Het is immers in ieders belang dat imkers onder elkaar en imkers en hun omwonenden in de eerste plaats vrienden kunnen zijn. Wanneer een imker problemen ondervindt op zijn bijenstand is het geen overbodige luxe om elkaar een handje toe te steken. Het is daarom belangrijk dat imkers elkaar kunnen zien als evenwaardige partners waarbinnen de nodige kameraadschap aanwezig is, eerder dan mekaar als concurrenten te beschouwen.
Ook naar de wijde wereld laten wij graag zien dat imkers en hun sympathisanten niet die eenzame oude mensen hoeven te zijn.

Het spreekt ook voor zich dat de socio-culturele activiteiten automatisch ten dienste staan van onze informerende rol die we als imkersbond hebben. Want tussen pot en pint, tijdens een flinke wandeling, … is onze gezamelijke passie vaak het onderwerp van gesprek.

Gezamelijke aankopen

Imkeren is geen alledaagse hobby of verdienste. Je stapt geen supermarkt binnen om een kapruin te kopen, je rijdt niet langs de drive-in om een nieuwe bijenkast aan te schaffen, je vult je winkelkarretje in het tuincentrum niet met honderden kleine zakjes bloemenzaad, …
Daarom proberen we waar mogelijk als imkersbond onze aankopen te bundelen. Dit heeft als voordeel dat we vaak een beter kwaliteit voor een lagere prijs kunnen bekomen. Dit kan zowel op vraag van onze leden als op vraag van een leverancier gebeuren. Uiteindelijk is het doel bijna altijd hetzelfde: het verbeteren van de werkomstandigheden van onze imkers en het verbeteren van de levenskwaliteit van onze bijen.
Het aankopen van kasten, verdelen van bloemenzaden en medicatie, … zijn enkele voorbeelden van groepsaankopen die in het verleden reeds plaats vonden.