Start week van de bij!

week-van-de-bij-2015

 

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) organiseert van 1 tot 5 juni voor de tweede keer de Week van de Bij. Thema dit keer is ‘Zet de bij in de bloemetjes’, waarmee het Departement het belang van een bloemrijke omgeving voor bijen in de kijker wil zetten. Minister van Omgeving Joke Schauvliege geeft zondag de aftrap van de Week, met een Bijenfeest in het Vlaams kennis- en vormingscentrum voor natuur en milieu De Helix in Geraardsbergen. Ze doet dit samen met chocolatier Dominique Persoone, die peter is van de campagne. Week van de Bij moet de bevolking bewustmaken van het belang van bijen en de problemen waarmee ze geconfronteerd worden, en zo veel mogelijk mensen aanzetten om zelf actie te ondernemen.

De bij en andere bestuivers hebben het steeds moeilijker om te overleven. In 2013 haalde meer dan 34 procent van alle bijenvolken in België de lente niet. Deze bijensterfte heeft verschillende oorzaken, zoals een gebrek aan voedsel, goede nestgelegenheid en chemische verontreiniging van het leefmilieu. Omdat bijen een belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening, heeft dit ook gevolgen voor de mens. Meer dan 75 procent van de voedselgewassen wordt immers door insecten zoals de bij en hommel bestoven. Voorbeelden van voedselproducten die we te danken hebben aan de bij zijn kersen, appels, courgette, paprika en koffie. “De mens maakt gebruik van de ecosysteemdiensten die de bij levert, en moet er daarom ook voor zorgen dat honingbijen, hommels en solitaire bijen kunnen blijven genieten van een rijke habitat met voldoende stuifmeel- en nectarbronnen en een goede nestgelegenheid”, klinkt het.

Tips die de milieuadministratie geeft om de bij en hommel een handje te helpen, zijn bijvriendelijke gewassen (bijvoorbeeld enkelvoudige bloemen) zaaien en planten, een haag laten bloeien, wilde hoeken in de tuin creëren, een bijenhotel bouwen en chemische onkruidbestrijdingsmiddelen vermijden.

Wie mee wil doen aan Week van de bij kan zijn activiteit aankondigen op de campagnesite weekvandebij.be. Voor deze tweede editie van de Week van de Bij werkt het Departement LNE samen met de Vereniging voor Openbaar Groen, het Bijenteeltmuseum van Kalmthout, het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en Honeybee Valley van
de Universiteit Gent. Dominique Persoone werd gekozen als peter van de campagne. Hij is naar eigen zeggen gefascineerd door bijen, en heeft daarom bijenkasten op het dak van zijn bedrijf in Brugge geplaatst, bij
hem thuis en zelfs op zijn plantage in Mexico.

De Week wordt zondag om 12 uur geopend met een Bijenfeest in De Helix. Tijdens dat feest kunnen geïnteresseerden zich doorlopend informeren over bijen bij experten van de lokale imkervereniging, Velt, Natuurpunt, enzovoort. Verder worden verschillende workshops georganiseerd: koekjes van bijenwas versieren met chocolade (12 uur), bijensafari (13.30 uur – volzet), ecotuinen zonder gif en ongewenste gasten (13.30 uur) en bakken in de houtgestookte oven (15 uur – volzet). Kinderen kunnen ten slotte doorlopend helpen bij het bouwen van een
insectenhotel, bijenkasten schilderen, bijenpoten bestuderen, enzovoort.

Het volledige programma is te raadplegen op weekvandebij.be.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *